Mỹ nghệ Thiên Phúc

Mỹ nghệ Thiên Phúc chuyên điêu khắc, sản xuất đồ mỹ nghệ công giáo với các tác phẩm như: tượng nghệ thuật công giáo, bàn thờ công giáo, tranh ảnh về công giáo, đời sống và các loại ảnh tượng công giáo.
Mỹ nghệ Thiên Phúc làm nghệ thuật với cả trái tim, hy vọng được tôn vinh Thiên Chúa qua các tác phẩm.

Đội ngũ nhân viên

Kỹ thuật viên
"Tôi muốn dùng đôi tay của mình tạo nên những tác phẩm tôn vinh Thiên Chúa." title=Mr. Thi

Mr. Thi

Kỹ thuật viên
“Tôi muốn dùng đôi tay của mình tạo nên những tác phẩm tôn vinh Thiên Chúa.”
Nhà điêu khắc
"Thiên Chúa bạn cho tôi sự sáng tạo, và tôi sẽ dùng nó để tôn vinh ngài." title=Mr. Thưởng

Mr. Thưởng

Nhà điêu khắc
“Thiên Chúa bạn cho tôi sự sáng tạo, và tôi sẽ dùng nó để tôn vinh ngài.”
Tư vấn viên
"Tôi muốn dùng đôi tay của mình tạo nên những tác phẩm tôn vinh Thiên Chúa." title=Mrs. Phương

Mrs. Phương

Tư vấn viên
“Tôi muốn dùng đôi tay của mình tạo nên những tác phẩm tôn vinh Thiên Chúa.”
Nhà điêu khắc
"Thiên Chúa bạn cho tôi sự sáng tạo, và tôi sẽ dùng nó để tôn vinh ngài." title=Mr. Đồng

Mr. Đồng

Nhà điêu khắc
“Thiên Chúa bạn cho tôi sự sáng tạo, và tôi sẽ dùng nó để tôn vinh ngài.”

Tin tức

Mỹ nghệ Thiên Phúc

YesNo
Ok