Thiên Phúc tạm dừng đơn đặt hàng đến ngày 15/01/2017

Hiện tại các đơn hàng : bàn thờ, tượng gỗ, tranh tiệc ly đã quá tải vì thế Thiên Phúc sẽ tạm dừng tất cả các đơn đặt hàng mới đến ngày 15 / 01 / 2017.
Rất mong quý khách hàng sẽ thông cảm và tiếp tục ủng hộ Thiên Phúc trong tương lai.