Tranh ghép các loại

Tranh ghép cao cấp
Chất liệu: gỗ hương, gỗ trai v..v…
Kích thước : 50cm x 85 x 1.5cm