Tượng Mẹ Ban Ơn T01

Tượng Mẹ Ban Ơn

Chất Liệu : Gỗ Beech

Kích Thước : 15cm