Tượng Giuse T01

Tượng Giuse

Chất Liệu : Gỗ Beech

Kích Thước : 15cm