Tượng Lộ Đức Nhỏ T04

Tượng Mẹ Lộ Đức

Chất liệu : Gỗ Beech

Kích Thước : 15cm