Tượng Thánh Đa Minh T01

Tượng Thánh Đa Minh

Chất Liệu : Gỗ Beech

Kích Thước : 15cm