Chúa Vác Thập Tự Giá N01

Chất Liệu : Gỗ Beech
Kt : 16x10cm