Tượng Chúa Chịu nạn N01

Chất Liệu Gỗ Beech

Kt : Tượng 20x36cm