Đúc mẹ bế chúa

Kt : 15x9x6cm
Chất Liệu : GỖ Beech