Bộ bàn thờ công giáo (Mẫu : 01)

Thông tin bàn thờ

Tổng chiều cao : 160 cm

Chiều ngang : 110 cm

Kệ Gỗ : Giá Tỵ


Tượng Cao : 60 cm

Tượng Gỗ : Pơmu

Bản Chữ Gỗ : Gõ Đỏ