#01 Bộ Tượng 40 cm

Tượng Đức Mẹ 40cm ( gỗ pơ mu)
Tượng Thánh Giuse 40cm ( gỗ Pơ Mu)
Tượng Chúa Chuộc Tội 40cm , Thánh Giá 75cm
( gỗ pơ mu)