#01 Tranh 12 Thánh Tông Đồ

Tranh 12 Thánh Tông Đồ
Gỗ Gõ đỏ , ( tranh mộc chưa sơn )
Kích thước 80cm x 1m6