#01 Tượng Thánh Giuse bế Chúa Hài Đồng

Tượng Thánh Giuse bế Chúa Hài Đồng
15cm và 20cm
Gỗ beech