#02 Tranh 12 Thánh Tông Đồ

Tranh 12 Thánh Tông Đồ
Có sẵn , mới hoàn thành ạ.
Kích thước 64 x 130 x6
gỗ gõ đỏ