#03 Bộ Bàn Thờ Công Giáo

Kích Thước Bàn Thờ
Rộng 90 cm
Chiều Cao Tổng 1m2
Kích Thước Tượng 40 cm
Thánh Giá Cáo 75 cm