#03 Tranh Gia Đình Thánh Gia

Kích thước 40cm x 60cm

Dày 5cm

Gỗ pơ mu.