#07 Bộ Bàn Thờ Công Giáo

– Kích thước tổng thể rộng 1m1 cao 1m7.
– Tượng Chúa Phục Sinh 90cm gỗ Trai
– Tượng Đức Mẹ Và Thánh Giuse 60cm gỗ pơmu
– chân kệ ngang 1m1 gỗ Hương đỏ
Lh: 0988.678.779 – 0988.401.401