Bàn thờ công giáo

Gia đình hạnh phúc, ấm êm đó là mơ ước của nhiều người. Cũng vậy, gia đình Công Giáo mong muốn hạnh phúc và người ta thật sự hạnh phúc khi có Chúa hiện diện trong gia đình mình, khi gia đình mình sống theo gương gia đình Thánh Gia.

Mỹ nghệ Thiên Phúc xin gửi đến quý khách hàng mẫu bàn thờ gia đình công giáo.

Mỹ nghệ Thiên Phúc

YesNo
Ok